ก้าวไกล Next

ไอคอนข้อเสนอ

ข้อเสนอถึงพรรค

.............

  1 ความคิดเห็น  •  2022-08-10  •  Wwwww

.....,...............

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
6 คะแนน
100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
7 คะแนน
100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
9 คะแนน

เขาให้พรรคการเมืองออกfantokenขายได้ไหม

  2 ความคิดเห็น  •  2022-08-29  •  Wwwww

ถ้าได้ควรทำนะครับ ถือเป็นการระดมทุนอีกแบบในสมัยใหม่

50%
50%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
0 คะแนน
100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
1 คะแนน

เปิดช่องทางร้องเรียนและทำฐานข้อมูลเพื่อชี้ปัญหาภาครัฐ

  1 ความคิดเห็น  •  2022-08-07  •  Paulz

อยากให้พรรคเป็นแกนนำเปิดช่องทางร้องเรียนออนไลน์ที่ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนร่วมชี้ปัญหาภาครัฐ แยกตามประเด็น กระทรวง พื้นที่ เวลา เก็บสะสมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลสถิติ จัดหมวดหมู่ประเด็น  และความรุนแรง พรรคอาจหาพันธมิตรนักวิชาการและแหล่งเงินทุนมาช่วยขับเคลื่อน เมื่อมีฐานข้อมูลแล้วก็ สร้าง dashboard  เปิดเผยสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหา และเปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางแก้ปัญหาออนไลน์จากประชาชนแบบสาธารณะ  เพื่อกระตุ้นให้สื่อ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป และทั่วโลก สามารถนำข้อมูลไปอภิปรายกันต่อได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  เสริมสร้างความแข็งแรงของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบการเมืองและการบริหารภาครัฐ และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองมีความรับผิดชอบต่อประชาชนตามหลักสากล

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
6 คะแนน

ระบบหลังบ้าน

  ไม่มีความคิดเห็น  •  2022-08-28  •  Benx7x

มีเครื่องมือช่วยในการค้นหา political active citizen ตามเพจหลัก เพจสาขา หรือตามหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อชวนมาร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรค

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
2 คะแนน

วาระ “ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ"

  3 ความคิดเห็น  •  2022-08-24  •  Aphinan

- ตั้งคณะกรรมาธิการรัฐสภาผลักดันประเด็น “วิกฤตสภาพภูมิอากาศ” เป็นวาระหลัก และผนวกข้อเสนอของภาคประชาชนในแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรม รวมถึงยอมรับและให้ความสำคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นในการต่อกรกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

- รับรองว่ามาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูผลกระทบจากโรคระบาดและ วิกฤตสภาพภูมิอากาศนั้นมุ่งส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน และคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

- ตระหนักว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุเป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (systemic change) และกลยุทธ์ที่โปร่งใสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์อย่างแท้จริง (real zero) โดยเปลี่ยนจากลดก๊าซเรือนกระจกลง 20-25% ในปี 2030 เป็น 50% ในปี 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 จากเดิมปี 2065 เริ่มจากการปลดระวางถ่านหินและปลดแอกเชื้อเพลิงฟอสซิล การปฏิวัติระบบอาหาร และลดนโยบายสนับสนุนการผลิตและบริโภคเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนยุติโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ก่อมลพิษ และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของแหล่งสำรองเชื้อเพลิงฟอสซิลแห่งใหม่

- ป้องกันการครอบงำของบรรษัทข้ามชาติเหนือสิทธิบัตรพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะทำลายศักยภาพการปรับตัวจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรรายย่อย ชุมชนท้องถิ่น ชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์

- คุ้มครองและสนับสนุนสิทธิชุมชนและประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทะเล พื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจแบบเกื้อกูล (supportive economy) และแหล่งความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและประเทศ

- สร้างความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศกับประชาคมโลกในด้านเงินทุน การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การแบ่งปันองค์ความรู้และการสร้างศักยภาพ โดยปฏิเสธแนวทางการชดเชยคาร์บอน (carbon offset) ที่เป็นเรื่องหลอกลวง และเปิดโอกาสให้ประเทศร่ำรวยและบรรษัทอุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากวัฏจักรคาร์บอนตาม ธรรมชาติ แย่งยึดที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในประเทศให้เป็นสินค้าแสวงผลกำไร แต่หลีกเลี่ยงภาระรับผิดต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ตนก่อขึ้น

https://act.seasia.greenpeace.org/th/call-parliament-climate-emergency

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
5 คะแนน

อยากให้พัฒนา

  ไม่มีความคิดเห็น  •  2022-08-05  •  Bb

อยากให้ ก้าวไกล ลงพื้นที่ คุย กับ ปชช ที่ ไม่ได้อยู่ในsocialให้มากค่ะ 

น่าจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ   และหา แนวทางช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต คล้าย ไลฟ์โค้ช

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
5 คะแนน

***แก้ปัญหา สส ขายตัว

  ไม่มีความคิดเห็น  •  2022-08-09  •  โคโรนา

1.ต้องแก้ปัญหา ซื้อขายตัว สส ให้ได้ก่อน โดยแก้รัฐธรรมนูญให้พรรคขับ สส ที่ กบฏ แหกมติพรรค ออก แล้วเลือกตั้งใหม่

ไม่ใช่ เขียนรัฐธรรมนูญเปิดช่อง ให้ สส ขายตัวได้แบบทุกวันนี้

เห็นพรรคไปมุ่งออกกฎหมาย แก้รัฐธรรมนูญประเด็นอื่น จนลืมประเด็นสำคัญเริ่มต้นนี้

ถ้าไม่ทำ...ได้ สส มา 80 เสียง พรรคการเมืองชั่วชั่ว ก็ต้องหาทางมาซื้อตัว สส ก้าวไกลอีก หาเสียงมาก็เหนื่อยเปล่าว  มีพวกจ้องใช้พรรคก้าวไกลเป็นที่แจ้งเกิด เพื่อไป ขายตัวให้พรรคอื่น

คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ เรื่องแบบนี้ มันต้องใช้กฎหมาย รัฐธรรมนูญบังคับ ไม่ใช่มาอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน

2.ถ้า สส คนไหน ขายตัวแม้จะมีหลักฐานหรือไม่มี ควรเอารูป ประวัติส่วนตัวทั้งหมด มาประจานออกสื่อ เฟสบุค ของพรรค โดยทำเป็นสัญญาข้อตกลง ยอมรับเงื่อนไขนี้ในวันรับสมัคร..การปล่อยให้ สส ขายตัว แล้วไม่ประจาน เท่ากับ พรรคสนับสนุนขายตัวทางอ้อม

3.ถ้าพรรคถูกยุบอีก ให้ตั้งชื่อใหม่เป็น ..พรรคอนาคตไกล

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
5 คะแนน

ขอเสนอน้อง ปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ เป็น ผู้สมัคร สส ภูเก็ต

  ไม่มีความคิดเห็น  •  2022-08-27  •  Daniel_Never_Die

ปอย เป็นคนดัง และเป็นเด็กภูเก็ต ที่สำคัญเคยร่วมเวที สมรสเท่าเทียม ของพรรคก้าวไกล ด้วย ได้คนที่จะมาทำประเด็นสมรสเท่าเทียมเพิ่ม ได้คนพื้นที่ มาช่วยสร้างกระแส และขับเคลื่อน ก้าวไกล ภาคใต้สนุกแน่ ครับ 

85%
15%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
5 คะแนน

แก้วิกฤตการแตกแยกทางการเมืองแบบแบ่งขั้ว (political polarization)

  1 ความคิดเห็น  •  2022-08-21  •  Aphinan

ด้วยสังคมที่มีความขัดแย้ง มีการแบ่งขั้ว ที่เกิดจากความไม่ไว้ใจและความเกลียดชังต่ออีกฝ่ายหนึ่ง อย่างสุดขั้ว แต่ละขั้วมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภัยต่อชาติหรือวิถีชีวิต การแบ่งขั้วประเภทนี้บ่อนทำลายความสามารถของด้วยสังคมที่มีความขัดแย้ง มีการแบ่งขั้ว ที่เกิดจากความไม่ไว้ใจและความเกลียดชังต่ออีกฝ่ายหนึ่ง อย่างสุดขั้ว แต่ละขั้วมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภัยต่อชาติหรือวิถีชีวิต การแบ่งขั้วประเภทนี้บ่อนทำลายความสามารถของประชาธิปไตย อาจนำมาซึ่งการล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยในที่สุด [1],[2] นอกจากนี้ยังทำลายสุขภาพจิตของประชาชนอีกด้วย [3] ประกอบกับแต่ละฝ่ายยึดมั่นถือมั่นความเชื่อ ค่านิยมของตนนั้นว่าถูกต้องที่สุด ดีที่สุด ยิ่งแต่ละฝ่ายมีอัตตามากขึ้น ความขัดแย้งก็ยิ่งเพิ่มขึ้น [4] ดังนั้น MFP ควรอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาใหญ่ในครั้งนี้เพื่อรักษาประชาธิปไตยในสังคมไทย โดยขอเสนอเบื้องต้นมีดังนี้ 

• ไม่สร้างอารมณ์ที่รุนแรง หรือวาทศิลป์ทางการเมืองที่หาประโยชน์จากความแค้นใจของประชาชน อันมาซึ่งประเด็นที่สร้างความแตกแยก ยิ่งจะเป็นการรบกวนระบอบประชาธิปไตย มิเช่นนั้นผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายกล่าวหาอีกฝ่ายทำให้พวกเขารู้สึกกลัว และมองว่าอีกฝ่ายเป็นภัยคุกคามต่อประเทศชาติ [5] หยุดความรู้สึกเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง แล้วหันมาใช้หลักการ หรือข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ครบ และลึกมาอธิบายแทน ประกอบกับเสพข้อมูลของอีกฝ่ายเพื่อให้เราเข้าใจเขามากขึ้น และป้องกันห้องเสียงสะท้อน (Echo chamber) [6]

• สร้างระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเจรจาที่แท้จริง ซึ่งทุกฝ่ายเปิดกว้าง เต็มใจที่จะฟังและทำความเข้าใจ โดยไม่มีอคติ หรือความลำเอียง เช่น เมื่อเราสนับสนุนข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อของเราที่มีอยู่แล้ว และละเลยข้อมูลใด ๆ ที่ขัดต่อความเชื่อของเรา สิ่งนี้ทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน [7]

• อธิบายในจุดต่าง เริ่มจากฝ่ายเราเป็นผู้ฟังที่ดี ต้องเปิดหู เปิดตา และเปิดใจเสียก่อน ไม่อคติเพื่อให้ได้ยินโดยไม่ต้องตัดสิน ระงับความสนใจของตนเองและอยู่กับสิ่งที่อีกฝ่ายพูด 

• หาจุดร่วมเพื่อมุ่งเน้นไปที่ความคล้ายคลึงกัน ที่สามารถนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของแต่ละฝ่าย ในขณะที่การมุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างจะนำไปสู่การโต้แย้ง 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียนข้อเสนอเบื้องต้น ดังนั้นทาง MFP ควรเปิดพื้นเพื้อให้ทุกคน ทุกฝ่ายได้หาทางออกร่วมกัน

 

[1] https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764218759576 

[2] https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0002764218759576 

[3] https://theconversation.com/political-polarization-is-affecting-mental-health-and-patients-want-therapists-who-share-their-views-177245 

[4] https://www.nature.com/articles/s44159-022-00093-5 

[5] https://theconversation.com/extreme-political-polarization-weakens-democracy-can-the-us-avoid-that-fate-105540 

[6] https://theconversation.com/political-polarization-is-about-feelings-not-facts-120397 

[7] https://theconversation.com/global/topics/political-polarization-50779

50%
50%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
0 คะแนน

ขอเสนอแนะรวมๆครับ

  2 ความคิดเห็น  •  2022-08-17  •  ARUN

ผมว่ารัฐบาลน่าจะมีประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองไว้ให้ครบทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะสิ่งจำเป็นหรือมีผลกระทบกับการดำรงค์ชีพของประชาชนเพื่อเอาไว้ควบคุมเอกชนและรัฐจะมีรายได้อีกทางรัฐผลิตขายไปตามกลไกของตลาดถ้าสภาวะปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีปัญหาเราก็ใช้กลไกตัวนี้ช่วยในการถ่วงดุลและแก้ปัญหาครับ

11:18 Run ในระบบการศึกษาของเราหลังจบ ป.6 แล้วมีการประเมินนักเรียนแต่ล่ะคนไมครับว่าเขามีพรสวรรค์ด้านไหนและควรจะไปเรียนด้านไหนต่อเพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางครับ 11:18 Run น่าจะกำหนดลงในกฎกระทรวงศึกษาธิการนะครับ 11:18 Run อีกเรื่องครับผมว่าเวลาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะทำแบบนี้นะครับฝ่ายรัฐบาลหรือรัฐมนตรีคนนั้นๆแถลงผลงานของตัวเองออกมาก่อน แล้วก็ตามด้วยฝ่ายค้านก็แถลงสิ่งที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีคนนั้นๆทำให้เกิดความเสียหายครับประชาชนจะได้เปรียบเทียบชั่งน้ำหนักได้ว่าควรจะเชื่อใครครับ 11:20 Run เวทีนี้ประชนดูกันเยอะน่าจะเปิดให้ฝ่ายรัฐบาลหรือรัฐมนตรีได้โชว์ผลงานของตัวเองไปด้วยนะครับประขาชนจะได้ชั่งน้ำหนักว่าควรจะไว้ใจใครหรือเชื่อมั่นใครครับ 11:20 Run ผมคิดว่าทางม้าลายต้องทำเป็นเนินลูกระนาดแบนใหญ่ๆกว้างๆแล้วตีเส้นทางม้าลายทับอีกทีรถทุกคันจะได้เบรคชะลอถึงจะได้ผลทุกคนก็จะปลอดภัย 11:22 Run ผมหว่าที่ผ่านมาเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมาตลอดครับพลังงานแพงวัตถุดิบแพงของขึ้นราคาแต่เกษตรกรก็ยังจนรอรับเงินอุดหนุนจากรัฐเหมือนเดิมเราแก้ไขโดยการใช้เงินชดเชยเพิ่มค่าแรงราคาของก็ต้องขึ้นแทนที่จะหาพลังงานทดแทนแก้ไขที่ต้นทุนลดต้นทุนปุ๋ยลดยาฆ่าแมลงศัตรูพืชโดยใช้ชีวจุลทรีย์ธรรมชาติลดการนำเข้าเรากลับไม่ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังปัญหามันก็เลยเกิดกระทบเป็นวงกว้างวางมากมายครับ 11:22 Run ภูมิปัญญาชาวบ้านเยอะแยะเลยครับ 11:24 Run ผมคิดว่าต้นทุนตัวไหนที่มีปัญหารัฐควรจะลงทุนเองครับ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย,น้ำมันทางเลือก,ยาฆ่าแมลง,ยากำจัดศัตรูพืช เป็นต้นรัฐน่าจะสร้างโรงงานผลิตให้แต่ล่ะชุมชนเลยครับจ้างนักบริหารมืออาชีพและจ้างคนในชุมชนพวกเขาจะได้มีงานทำกันอีกด้วย รัฐก็จะมีรายได้เข้าคลังอีกทางหนึ่งด้วยครับ 11:25 Run อย่างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลหรือโซล่าเซลล์ก็เช่นกันครับ 11:26 Run ผมขอให้ช่วยส่งเสนอแนะไปถึงรัฐมนตรีศึกษา กับรัฐมนตรีกี่ฬาด้วยครับอย่างนี้ครับการสร้างนักฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องและได้นักแตะมี่มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงจากทุกซอกทุกมุมของประเทศเรา(แทนที่จะไปเอาใครมาไม่รู้)เราเห็นตัวอย่างนักวิ่งทีมชาติของเราไมครับอยู่ในชั้นแนวหน้าของอาเซียและเอเชีย(สารีระเราเล็กไม่งั้นคงไประดับโลกแล้ว) มาตลอด เพราะอะไรครับ เพราะเขาคัดสันจากเด็กตั้งแต่อนุบาลยันมัธยมครับแทบจะพูดได้ว่าไม่ให้ใครหลงเหลือสักคนเอามาวิ่งทั้งหมดเพื่อคัดดูว่าใครวิ่งได้เร็วที่สุดแล้วนำมาฝึกฝนให้เป็นนักวิ่งให้ทุนการศึกษาแล้วก็จัดแข่งขันกันทุกปีตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียนในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ถึงระดับประเทศครับ นักฟุตบอลก็เช่นกันถ้าทำแบบเดียวกันนี้ผมว่าเราได้นักแตะเก่งมีพรสวรรค์อีกมากมายครับ

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
5 คะแนน

ภาพลักษณ์ของความเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้ตอบทุกโจทย์

  1 ความคิดเห็น  •  2022-08-23  •  สัทธานุสารี ธัมมานุสารี

แน่นอนว่าที่ผ่านมาภาพลักษณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ และก้าวไกลนั้น สั่นสะเทือนระบบการเมืองแบบเก่าๆอย่างรุนแรง ประชาชนได้มีความรู้สึกถึงความหวังชนิดใหม่ ที่เรืองรองและไม่เคยปรากฏมีขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองของไทยมาก่อน นั่นคือ ภาพของคนรุ่นใหม่ ที่แคล่วคล่อง ฉับไว ฉลาด มีวิสัยทัศน์ เติบโตมากับแพลตฟอร์มต่างๆ โลกโซเชียลมีเดีย แต่ทว่าก็มีคนจำนวนไม่น้อย ที่อาจจะมีความสนใจที่แตกต่างออกไป เช่น ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา หรืออื่นใดที่ตรงกันข้ามกับความคล่องแคล่วแบบสมัยใหม่ เขาเหล่านั้นก็ถูกผลักเป็นพวก “อนุรักษ์นิยม” ไปโดยปริยาย บางทีการชอบเดินดูปูนปั้น ก็ไม่ต้อง “เลิฟพระเจ้าอู่ทอง” ก็ได้ การกราบไหว้พระสงฆ์ รักษาศีลตามความเชื่อทางศาสนา ไม่ได้หมายถึง “งมงาย”ก็ย่อมได้ การ “in” ในวัฒนธรรมต่างๆ  ไม่ได้แสดงเจตนาว่าไม่รู้จักปล่อยวาง มัวแต่กอดอดีต

ความเป็น “พวกหมู่กัน” มันเป็น “สามัญสันดาน” ที่มีมาแต่ยุคหิน การกับที่เราเลือกที่จะวางใจ หรือไม่วางใจใคร ดังนั้นดีอยู่แล้วถ้า ”ก้าวไกล” จะใหม่ จะคมชัด และมี   “เอกลักษณ์” ของโลกยุคใหม่ แต่เสนอว่าถ้า “ก้าวไกล” จะมี “ทวิลักษณ์” เพื่อการเข้าถึง ไปมา หาสู่ ระหว่างเก่าและใหม่ ประสานเชื่อมโยง ให้เป็นภาค เป็นผืน เดียวกันทั้งหมดนั่นจะดีอย่างสูงสุด

ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบ มันควรเอามารับใช้คนทุกคน มันควรให้คนทุกคนได้เสพซาบ และรื่นรมย์ในความพิสุทธิ์นั้น มิใช่สงวนไว้แต่ผู้สูงส่งด้วยบุญญาธิการ จนคนรุ่นใหม่พากันหน่ายแหนงจาก ศิลปะ วัฒนธรรมไป แต่ทว่าเราพากันละทิ้งและ ผลักให้สิ่งเหล่านี้เป็น “สามัญภาพ” ของความไม่พัฒนา มันก็จะสูญหายไปอย่างน่าเสียดายจับใจ เพราะจะมีสักกี่คนที่รู้ว่า รามเกียรติ นั้น “มันส์” กว่า the lord of the ring   ขุนช้างขุนแผน ระทึกกว่า spiderman

และนัยอันเร้นแฝงอยู่ในประโยคทั้งสิ้น เชื่อเถอะว่าดูเบาไม่ได้ เพราะถ้าทำได้ ขุมกำลังอีกเกือบครึ่งจะไปไหนเสีย

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
2 คะแนน

ก้าวไกล Next @อีสาน : ขอนแก่น & โคราช

  ไม่มีความคิดเห็น  •  2022-08-15  •  Admin01

เมื่อที่ 13-14 สิงหาคม ที่ผ่านมา  พรรคก้าวไกลนำทีมโดยรังสิมันต์ โรม ได้ออกเยือนพบปะพี่น้องประชาชนชาวอีสาน ที่จังหวัดขอนแก่น และที่จังหวัดนครราชสีมา 

.

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เป็นปากกระบอกเสียงให้ประชาชน และเพื่อเตรียมเสนอนโยบายแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไป

โดยการเยือนครั้งนี้มีตัวแทนจากพรรคก้าวไกลประกอบด้วย รังสิมันต์ โรม, อภิชาติ ศิริสุนทร, คำพอง เทพาคำ, สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา, ธีรัจชัย พันธุมาศ, สุรวาท ทองบุ, ทวีศักดิ์ ทักษิณ, และ เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ ร่วมด้วย วีรนันท์ ฮวดศรี (ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ขอนแก่น เขต 1), วุฒิรักษ์ เเพงตาแก้ว (ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ขอนแก่น เขต 4), ณัฏฐณิชา สารบรรณ (ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ขอนแก่น เขต 10)

.

ที่จังหวัดขอนแก่น เราได้รับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ทั้งเรื่องชุมชนมิตรภาพที่ได้รับผลกระทบจากการไล่ที่โดยการรถไฟกว่า 160 ครัวเรือน ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคที่จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเตรียมออกแบบนโยบายต่อ

ที่จังหวัดนครราชสีมา เรายังเดินทางตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารพื้นที่สาธารณะที่ถูกปล่อยรกร้าง เราได้รับหนังสือร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนซึ่งเราจะนำเข้าคณะกรรมาธิการโดยเร็วที่สุด และเราได้รับฟังเสียงสะท้อนจากสมาชิกพรรคที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเช่นกัน

.

พรรคก้าวไกลขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับเราอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร เราตั้งใจจะลงพื้นที่ให้มากขึ้น และเราจะตั้งใจทำงานให้มากและดียิ่งขึ้นต่อไป

.

#ข้อเสนอ_ก้าวไกล_next_จังหวัดขอนแก่น

#ข้อเสนอ_ก้าวไกล_next_จังหวัดนครราชสีมา

.

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิ๊กได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

[ ก้าวไกล NEXT x อีสาน พี่น้องชาวอีสานที่สนใจทุกท่านเตรียมพบกัน 13 - 14 สิงหานี้ครับผม ]

[ ก้าวไกล NEXT x อีสาน @ขอนแก่น ช่วงเช้า ]

[ ก้าวไกล NEXT x อีสาน @ขอนแก่น ช่วงบ่าย : ถ้าเราเริ่มต้นว่าประเทศไทยไม่มีความหวัง แล้วประเทศไทยจะไปทางไหน ]

[ ก้าวไกล NEXT x อีสาน @โคราช : ทุกเสียงสะท้อนจะช่วยส่งให้พรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล ]

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
3 คะแนน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับพืชถิ่นเดียว(endemic plants )ที่เกรงว่าจะสูญพันธุ์

  1 ความคิดเห็น  •  2022-08-22  •  A CAT

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวะภาพครับ แต่ความหลากหลายนี้กำลังถูกทำลาย พืชถิ่นเดียวคือพืชที่ขึ้นกระจายตัวไม่กว้าง บางชนิดพบการกระจายจำนวนประชากรเพียงไร่เดียวเท่านั้น ด้วยความที่พบที่เดียวนี้เองครับที่ทำให้มันน่ากังวล บางชนิดไม่น่าห่วงเพราะอยู่ในที่ของอุทยาน บางชนิดที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากก็มักมีพ่อค้าแม่ค้าของป่าจ้างคนไปเก็บมา บางชนิดก็ขึ้นในที่ของเอกชนซึ่งเขาไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้เขาก็ฉีดยาฆ่าหญ้า เอารถไถ่มาไถ่บางก็มี กล้วยไม้หลายชนิดแม้มีคนทำโครงการปล่อยกล้วยไม้คืนป่าก็ยังไม่วายมีพ่อค้าแม่ค้าของป่าจ้างคนไปเก็บมาอีก

และที่ผมกังวลมากคือ หม้อข้าวหม้อแกงลิง ครับในฐานะที่เป็นพืชexotic เรื่องของเรื่องคือnepenthes mirabilis var globosa ที่ขึ้นที่เฉพาะเกาะพระทอง จังหวัดพังงา และจังหวัดตรังเท่านั้น ด้วยความที่ประชากรส่วนใหญ่ขึ้นในที่ของเอกชน อย่างที่บอกคือ ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าของป่าจ้างคนไปเก็บ บางที่ต้นที่ขึ้นเป็นสิบๆปีก็ขุดมา ด้วยความที่ไม้ดิบ(ไม้ที่ถอนรากออกมา)และไม้โตช้า อีกทั้งยังเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ(บางต้นเป็นตัวเมียบางต้นเป็นตัวผู้ ซึ่งตัวเมียจะเป็นที่หายากมาก)ส่วนมากก็จะตาย เพราะคนที่ไม่มีความเข้าใจมักจะเห็นแก่ราคาที่ถูกแต่ส่วนมากร้อยละเก้าสิบก็จะตายอยู่ดีเนื่องจากความเบาะบางซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และด้วยความเป็นที่ของเอกชนและการพัฒนาที่ดิน พืชพวกนี้ก็ถูกไถ่ถูกฉีดยาไปตามระเบียบ

พี่ที่รู้จักกันไปดูมาพบว่ามีเพียงกอเล็กๆเท่านั้นที่เหลือรอดมา ก็เป็นที่กังวลกันครับว่า การสูญพันธ์ไปจากแหล่งกำเนิดได้เริ่มไปแล้วครับ รอแค่กอสุดท้ายถูกขุดไปนั้นเอง

สรุปสั้นๆคือ

ช่วยต้นไม้ด้วยครับ โดยเฉพาะพืชถิ่นเดียวendemic plants แม้จะราคาไม่มากแต่ ประชากรและการกระจายตัวต่ำมาก บางชนิดต่ำขนาดที่ว่าพบเพียงไร่เดียวเท่านั้น

สำหรับเจ้า nepenthes mirabilis var globosa หรือชื่อเล่นในวงการว่าไวกิ้ง ซึ่งเหลือเพียงไม่กี่กอก็จะสูญพันธ์ไปจากแหล่งกำเนิดแล้ว สามารถหาข้อมูลได้ที่ กลุ่มในเฟซบุค คนรักพืชกินแมลง และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีนักวิจัยที่มีข้อมูลครับ

ขอฝากนะครับสำหรับ โดยเฉพาะ ผู้ที่จะเป็นผู้แทนภาคใต้ 

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
5 คะแนน

อยากเห็นนโยบายสำหรับชนชั้นกลางแบบเฉพาะเจาะจงบ้างครับ

  1 ความคิดเห็น  •  2022-08-26  •  Thuttaphol Inkian

หลายพรรคเน้นนโยบายคนรากหญ้ามาก แต่เหมือนไม่สนใจชนชั้นกลางกันเลย บางทีก็กลัวว่าชนชั้นกลางนี่แหละ กำลังจะถูกผลักกลับไปเป็นคนรากหญ้าอีกรอบ

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
5 คะแนน

คิดเลยว่าจะถูกยุบพรรค100% แล้วใช้เวลานี้รุกคืบให้ไกลสุด เพื่อกลับมาสานต่อ

  2 ความคิดเห็น  •  2022-08-12  •  OurNextFuture

แก้ไขล่าสุด : sat 13 ใครยังไม่เคยอ่านเวอร์ชั่นล่าสุด รบกวนอ่านอีกครั้ง 

เราต้องยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ        

ฝ่ายที่เราเรียกรวมๆว่าเครือข่ายศักดินามองพรรคกกเป็นศัตรูอันดับ1 อยู่แล้ว และพวกนั้น แค่มองหาจังหวะที่ได้เปรียบที่สุด ในการยุบ    เช่นน่าจะเป็นหลังเลือกตั้ง ไม่ยุบตอนนี้ เพราะคิดว่าพรรคจะทำให้ อีกสองสามพรรคคะแนนลดลง                                            

    

การพยามเลี่ยง หวั่นเกรง การยุบพรรค เป็นสแตรทจี้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

เป็นการเลี่ยงใน สิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้ และ ปัจจัยสำคัญไม่ได้ขึ้นกับเรา           

 

ถ้าเราเริ่มต้นจากการ เปลี่ยนมุมมองใหม่ว่า ฝ่ายนั้นยุบพรรคแน่ๆ 100% 

แล้วสู้ บนฐานคิดว่า ทำอย่างไร ถึงจะ สร้างแลนด์มาร์คทางสังคมไว้ให้มากที่สุด

เพื่อให้พรรคมีแบรนด์ชัด และสังคมขยับไปถึงจุดที่ประเด็นที่พรรคเสนอ เป็นวาระอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วคนจะคาดหวังให้พรรคเรากลับมาสานต่อ !

 

นี่คือข้อเสนอบนฐานคิดดังกล่าว

 

1.Push ข้อเสนอ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ไปให้ไกลมากที่สุด

 พร้อมกับ propose สิ่งที่เป็น value ทางสังคม  ของพรรค และภาพลักษณ์เชิงอุดมการณ์ ให้ชัดเจนที่สุด 

คนจะมีภาพจำอย่างไม่มีวันลบออก ว่าพรรคเราเอาจริง เป็นผู้นำที่กล้าหาญ ซึ่งถ้ามีภาพนี้ คนจะเลือกอีก 

ข้อเสนอนั้น จะกลายเป็นหมุดไมล์ ที่คนจะรอให้เรากลับมาผลักดัน หากถูกยุบพรรค 

 

ในแง่การเมือง ภาพจำ อิมเมจของพรรค จุดยืนพรรค เป็นสิ่งที่อยู่กับพรรคไปอีกนาน หรืออาจจะตลอด 

ลองจินตนาการว่า  ถ้าเราชูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ในช่วงปี63 ที่กระแสสูง  แล้วโดนยุบพรรค

คนจะจำเหตุการณ์นั้น แล้วรอเลือกเราใหม่.  แล้วคนกลุ่มนี้จะไม่มีวันเลือกพรรคอื่น.  ไม่ว่าจะโดนปั่นแบบไหน 

 

แล้วอีกฝ่ายจะถูกจดจำว่า  ยุบพรรคเราเพราะเสนอปฏิรูปสถาบัน  อ้างเหตุผลอื่นอย่างไร คนก็ไม่เชื่อ  

ซึ่งจะทำให้เอเจนด้าทางสังคมมันshift ไปที่  " ต้องปฏิรูป "  ซึ่งก็บีบให้เขาตัดสินใจได้ยากมากขึ้น ! 

 

 นี่คือ dilemma ที่จะเกิดขึ้นจริงแน่ๆ  แม้บรรดา  นักวิเคราะห์ทางการเมืองที่ตกอยูในมายาคติแบบ สู้ไปกราบไป ไม่เคยคิด 

 คือ "ยิ่งเรา แหลมคมในทางการเมืองเท่าไหร่ อีกฝ่ายมีราคาในการยุบพรรคมากขึ้นเท่านั้น ! "

 

2. ถ้าสมมุติพวกนั้นยอมเสี่ยงเลือกที่จะยุบ  แล้ว กกบห โดนตัดสิทธิล่ะ 

 

ข้อเสนอเชิงเทคนิคคือ.  เตรียมตัวรับการยุบพรรคไปเลย.  เช่นเอากก.บริหารจริงออกจากตำแหน่ง.  อาจจะฟังดูแทคติคแต่ประชาชนรับได้

 

เคสพรรคพท. มีใครคิดว่าชลน่านเป็นหน.พรรคตัวจริงบ้าง  พวกเราที่อาจจะวิจารณ์พท.กันยังรับประเด็นนี้กันได้เลย. เพราะบริบทที่อีกฝ่ายใช้judical coup แบบนี้ประจำมันทำให้รับได้

 

ทางออกที่เป็นไปได้  คือให้แคนดิเดทสสเขต.  ที่ยังไม่เคยชนะสสรับตำแหน่งนี้ 

 

ซึ่งถ้าคุณมีชื่อเป็นกกบห  คุณมีโอกาสได้เป็นสสมากขึ้น 

 

ในเงื่อนไขนี้.  ตามข้อเท็จจริง  ถ้าคุณไม่ได้สส  คุณก็ต้องรออีก4ปีเป็นขั้นต่ำเช่นกัน

ก็เป็นเงื่อนไขที่มีความแฟร์อยู่

 

 

3. ถ้าเราเอาหลักการที่ว่า   ประชาชนต้องมีอำนาจสูงสุด ในประเทศนี้  เป็นหลักการพื้นฐานของพรรค 

เรายิ่งต้องทำหน้าที่  เสนอจินตนาการทางสังคม  ปักธงเอาไว้ให้ประชาชน 

เพื่อจุดประกาย ให้เกิด public discussion ที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด

 

เมื่อปักธงชัดเจนมากๆแล้ว.  คนที่เอากับธงหรือเป้าหมายนี้.  บางส่วนจะตามมา คนเหล่านี้จะเป็นคนที่เลือกพรรคเราในทุกเงื่อนไข 

 

ถ้าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใดใด จำเป็นต้องมีกระบวนการนี้  เกิดขึ้นก่อน.   

หากเราปวารณาตัวว่าเราจะเป็นผู้นำกระบวนการนี้ เป็นกลุ่มคนที่จะ วาดภาพจินตนาการแห่งอนาคต ให้เป็นจริง 

เราก็มีความรับผิดชอบทางอุดมการณ์  ที่จะต้องนำเสนอ ปักธงแห่งการปฏิรูป(เป็นอย่างน้อย) ผืนนี้  อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 

 ครูใหญ่บอกว่า พรรคการเมืองต้องเลิกขี่ม้าเลียบค่าย ต้องเป็นตัวนำ ซึ่งประชาชนที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงก้คิดแบบนั้น 

ปรากฏการณ์ช่วงนี้ เช่น  ผลโพลล์ democracy vs  monarchy น่าจะสะท้อนอะไรได้พอสมควร 

 

นี่คือ DNA อนาคตใหม่ ที่หลายคนถามถึง

การกล้าที่จะ เสนอภาพฝันที่มีความเป็นไปได้จริง จากปัญหาที่พรรคการเมืองเก่าไม่กล้าแตะ

นี่คือสปิริท แบบอนาคตใหม่ ในบริบทของ ปี 2022 

 

 

 3.1 ถ้าพรรคมีภาพ ของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง.  สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ภาพลักษณ์ของพรรคก็จะชัดเจน ตามมา 

 

ความชัดเจนจะทำให้เรามีจุดขาย  ต่อให้โดนยุบ คนก็รอเลือก

 

อีกด้านนึงถ้าเราไม่ชัดเจน  พรรคที่ใช้วิธีแบบสาดโคลน.  ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีวันนำการเปลี่ยนแปลง

ก็จะโจมตีเราว่าไม่ดีกว่าเขาหรอก.  ซึ่งทำให้เราเสียคะแนนจากสวิงโหวตในฝั่งไม่เอาศักดินาด้วย 

 

และวิธีหนึ่งในการการต่อรองที่มีพลังมากคือ…

4.   บลัฟศักดินาไว้ก่อน  ว่า

ถ้ายุบพรรคเราจะเพิ่มข้อเรียกร้องไปเรื่อยๆ

 

ย้ำชัดๆก่อน  ว่าเราเสนอนโยบาย สมมุติเป็น เลเวล 5 ตามด้วย ยืนยันว่ามากสุดเท่านี้  ถ้าคุณร่วมมือ

ถ้ายุบพรรค.  นั่นแปลว่าคุณไม่ร่วมมือ  คุณบิดเบือนกติกา

ก็เพิ่มเป็นเลเวล 10

 

เช่น เสนอนโยบาย  ปฏิรูปสถาบันเลย. ในการเลือกตั้ง 

พร้อมบอกตรงๆว่า  ถ้าไม่เอา  แล้วใช้วิธี ยุบพรรค.  

เราจะเปลี่ยนไปเป็นทำประชามติยกเลิก.  

ไม่ว่าจะผ่านสภา. หรือบนถนน

 

แล้วถ้ายังเอาไม่ยุบพรรค.  เราก็จะเสนอแค่ปฏิรูป.  

 

แบบนี้จะเป็นการยื่นข้อต่อรองสาธารณะ.  ที่ทำให้ราคาของการยุบพรรคสูงที่สุด.  อาจจะสูง.  จนถึงจุดที่เขาไม่กล้ายุบก็ได้

 

 

 นั่นคือ  optimum strategy สำหรับสถานการณ์นี้ ซึ่งจะทำได้เมีอเรา ปรับมุมมองใหม่ ว่าเขายุบแน่ ดังนั้น.  เราจะสร้างprogresss ได้อย่างไรให้มากที่สุด.  เพือจะเป็นรากฐาน  ทั้งสำหรับการชนะเลือกตั้งของพรรค การฟื้นคืนกลับมาทำภารกิจแห่งชีวิตของราษฎรไทย    และการจุดประกาย การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยใช้พลังจากมูฟเม้นท์ของประชาชน ไม่ว่าขะสำหรับคนรุ่นนี้ หรือแม้แต่คนรุ่นหลัง 

 

 

สรุป  แทนที่จะเลี่ยงการโดนยุบ ที่ในความเป็นจริง เราคอนโทรลไม่ได้ และเป็นการตั้งรับกลยุทธของศักดินา ให้เราเปลี่ยนมุมมอง แล้ว ตั้งธงไว้เลย  ว่าเขาจะยุบพรรค 

แล้วทำในส่วนที่เราทำได้ ให้การยุบพรรคของเขาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางประวัติศาสตร์ 

ทำให้ประชาชนมีคำตอบเดียว  ว่ายุบพรรค.  เพราะอีกฝ่าย ไม่ยอมปฏิรูปสถาบัน 

 

หากเป็นเช่นนั้น เราจะชนะในบั้นปลาย จากความพ่ายแพ้ชั่วขณะ 

 เราจะ ถือธงของความหวัง  ตั้งต้นกลับมาใหม่ได้อย่างเข้มแข็งกว่าเดิม 

 และมีความชอบธรรม. ที่จะยกระดับข้อเสนอที่จำเป็นที่สุดสำหรับการทำให้การปฏิรูประบอบเจ้าเป็นจริง ! 

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
7 คะแนน

ส่งเสริมพลังของเยาวชนสู่การสร้างผู้แทนของพรรค

  1 ความคิดเห็น  •  2022-08-22  •  Nastaning

ใช้กลไกพรรคสนับสนุน สร้างแนวร่วมที่เข้มแข็งมากขึ้น และดึงเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมผ่านกลไกพรรค และสามารถมีบทบาทที่สำคัญภายในพรรค

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
5 คะแนน

ทำ ก้าวไกลมันนี่ หรือ supplementary currency สำหรับเครือข่ายพรรคก้าวไกล

  6 ความคิดเห็น  •  2022-08-15  •  OurNextFuture

ทำ workhour allocation แอพขึ้นหนึ่งตัว อิสชู่แต้ม ตามชม.การทำงาน ให้กับอาสาสมัครของพรรค เหมือนเป็นแต้มไมล์สะสมของงานอาสาสมัคร อาจจ่ายเสริมกับเบี้ยเลี้ยงต่างๆที่เป็นเงินบาท  แล้ว ไปco กับเครือข่ายมวลชนที่สนับสนุนกก ขอความร่วมมือให้ทรีทแต้มพวกนี้ เท่ากับเงิน หรือเท่าเกับคูปองส่วนลด  

 

ทีนี้ อาสาสมัครของพรรคจะมี เงิน ในกระเป๋านี้ ซึ่งสามารถใช้ซื้อของในเครือข่ายทียอมรับ เงิน ตัวนี้ได้ 

ถ้าเครือข่ายนี้ใหญ่พอในบริเวณไหน หรือถ้ามีมาเกตเพลสออนไลน์ที่ใช้สิ่งนี้แลกเปลี่ยน เท่ากับเขามีเงินเพิ่มสำหรับซื้อสินค้าและบริการจากร้านและผู้ประกอบการในเครือข่ายที่ยอมรับ เงิน หรือ network currency ตัวนี้ 

 

เช่น ใช้ซื้อสุราพื่นบ้านกับเครือข่ายทำสุรา ในขณะที่เครือข่ายทำสุรา อาจใช้จ่ายเป็นค่าแรงหรือโบนัสให้คนทำงานในเครือข่ายสุรา แล้วคนทำงานที่ได้แต้มนี้ ก็เอาไปซื้อผัดกะเพราจากร้านเครือข่ายที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลได้  ร้านสามารถเอาแต้มนี้ไปซื้อสุราจากเครือข่าย หรือ สินค้าอื่นๆ เกิดเศรษฐกิจในชุมชน 

 

แต้มตัวนี้ จะเรียกเล่นๆว่า  ก้าวไกลมันนี่  ที่เราจ่ายให้อาสาสมัครที่ทำงานให้พรรค แล้วสร้างconsensus network ที่ทำให้เขาเอาเงินนี้ไปใช้ได้   เท่ากับเรา ครีเอทเงิน จากwork จริงๆ  ของคนเครือข่ายได้เลย เท่ากับเราสร้างเงินขึ้นมาได้ จากreal work ของมนุษย์  แม้ว่าเงินนี้จะไม่สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ แต่มันก็ฟังชั่นแล้วในฐานะเงิน 

 

กก ไรือคณะก้าวหน้า สามารถเป็นแกนนำ ในการสร้างเนทเวิร์คตัวนี้  คือ spend ให้เครือข่ายในการทำกิจกรรมการเมือง หรือ กิจกรรมเพื่อสังคม และไปล็อบบี้ธุรกิจsme ที่มีใจสนับสนุนปชต ให้รับ กกมันนี่ ในเซนส์ของการบริจาคในตอนแรก แต่นานๆไปมีก็จะมีฟังชันมีให้ใช้มากขึ้น ตัวธุรกิจสามารถจ่าย กกมันนี่เป็นโบนัส เพื่อให้คนทำงานเอาไปใช้ซื้อของในเน็ทเวิร์ค หรือซ้อสินค้าในท้องถิ่น ซึ่งมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเพิ่มเงินในกระเป๋า แล้วทำให้เครือข่ายประชาชนเข้มแข็งร่วมมือกันได้ด้วย  ตรงกับไอเดียกระจายอำนาจเลย

 

ปล.แต้มนี้จะเป็นคริปโตหรอไม่คริปโตก็ได้ เป็นกระดาษยังได้เลย  มันสำคัญตรงเครือข่ายและคอนเซนซัสมากกว่าเทคนิค

อาจจะเล่าแบบหยาบๆ แต่ถ้าเกิดพรรคสนใจก็ยินดีจะเล่าแบบละเอียดมากๆ 

 

ปล.ถ้าทำสำเร็จ พรรคก้าวไกลจะรวย หมายถึงมี spending power  มากที่สุดในไทยเลยนา 55 😜

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
10 คะแนน

เวลาลงพื้นที่ อย่ากให้ไลฟสด

  1 ความคิดเห็น  •  2022-08-29  •  Nihang

เวลาลงพื้นที่ อย่ากให้ไลฟสด เหมือนเป็นการโปรโมทในตัว

และ ปชช ได้เห็นการทำงาน ได้เห็นว่าพรรคได้ทำประโยช

ต่อ ปชช ครับ

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
4 คะแนน

อยากให้พรรคผลักดันให้มีการเปิดไลฟ์คณะกรรมธิการในสภาระดับประเทศ/ท่องถิ่น:

  ไม่มีความคิดเห็น  •  2022-08-29  •  Animusso Hasunow

- อยากให้พรรคผลักดันให้มีการเปิดไลฟ์คณะกรรมธิการ ไม่ว่าในระดับประเทศ/ท่องถิ่น: เพื่อเพิ่มความโปร่งใส่ให้กับกระบวนการเมืองไทย/ส่งเสริมความมีส่วนร่วมของประชาชนในการมามีบทบาทตรวจสอบ point ถกเถี่ยงต่างๆในสังคม. 

 

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
4 คะแนน

ให้พรรคใช้เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพรรคคัดเลือกผู้ลงสมัครส.ส.

  ไม่มีความคิดเห็น  •  2022-09-01  •  SupakritP.

อยากให้ทางพรรคใช้เกณฑ์การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมพรรคของบุคคลผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของพรรคเป็นดัชนี ตัวชี้วัดในการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.ทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อ ถ้าใครเคยร่วมกิจกรรมของพรรคบ่อย ๆ ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษให้ลงสมัครส.ส.ได้ เพื่อป้องกันงูเห่าผ่านการสร้างความคุ้นเคยมักคุ้นจากการทำกิจกรรมของพรรคที่จัดขึ้นร่วมกัน วิธีการคือให้พรรคก็ลงทะเบียนเก็บชื่อ เป็นข้อมูลเอาไว้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยพรรค ถ้ามีบุคคลนั้นมาสมัครขอลงส.ส.ก็นำรายชื่อดังกล่าวมาตรวจดู ถ้ามีชื่ออยู่บ่อย ๆ เคยมาร่วมกิจกรรมพรรคบ่อย ๆ ก็ให้พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับการเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรค ผลที่ได้ 1.ได้ผู้สมัครที่มีความคุ้นเคยกับพรรค เข้าใจพรรค เข้าใจแนวคิด เข้าใจอุดมการณ์พรรคเป็นอย่างดี 2.ป้องกันงูเห่าได้ในระดับหนึ่งเพราะรู้จักมักคุ้นผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันแล้ว

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
2 คะแนน

อยากให้มีอีเมลแจ้งกิจกรรมให้สมาชิกพรรค หรือจดหมาย โปสการ์ดค่ะ

  1 ความคิดเห็น  •  2022-08-11  •  Celera

เข้าใจว่าพรรคเน้นออนไลน์ โซเชี่ยลเป็นหลัก แต่เดี๋ยวนี้แข่งขันกันสูงมาก ถ้าไม่จ่ายตัง ก็แทบไม่เจอโพสเลย 

ถ้ากลับมาเป็น subscribe email น่าจะส่งได้โดยตรง ได้อ่านแน่นอน (สำหรับสมาชิกที่กรอกอีเมลตอนสมัคร) ถ้าวัยทำงานคือเช็คเมลทุกวันค่ะ 😂

หรีอส่งจดหมาย ใบปลิว โปสการ์ด สำหรับคนสูงอายุ ก็ได้ คิดว่าไม่มาก ใช้งบไม่เยอะ แจ้งเตือนต่ออายุสมาชิกก็ได้ และคิดว่าทำให้สมาชิกรู้สึกดีกับพรรคว่าใส่ใจด้วยค่ะ 

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
8 คะแนน

พรรคที่ประชาชนเข้าถึงและร่วมกำหนดนโยบาย

  1 ความคิดเห็น  •  2022-08-11  •  Wisarut

พรรคก้าวไกลควรมีเวทีสาธารณะ เวทีรับฟังเสียงประชาชน คนรุ่นใหม่ คนชายขอบ สร้างพื้นที่สื่อสารที่ปลอดภัยให้กับคนทุกเพศวัย ทุกความเชื่อ และทุกฝ่าย ลดโทนความขัดแย้งลง  เพิ่มงานเชิงรุก เก็บเกี่ยวข้อมูลจากเครือข่ายและประชาชน จากคนพื้นที่จริงถึงจะได้นโยบายที่มาจากฐานประชาชนอย่างแท้จริง

สิ่งสำคัญคือ นโยบายที่สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายอำนาจ และเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 

100%
0%
คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชี เพื่อจะดำเนินการต่อ
4 คะแนน